Stavební činnosti

Stavební činnosti jsou hlavní náplní naší společnosti. Specializujeme se na vodohospodářské stavby - vodovody, kanalizace, ČOV, úpravy vodních toků a na budování komunikací a zpevněných ploch.