Pískovna Javorník

dovolujeme si vám nabídnout písek a štěrkopísek pro stavební účely a zeminu vhodnou k terénním úpravám z naší nově otevřené Pískovny v Moravském Písku.

V případě písků  žlutohnědé  barvy se jedná o rovnoměrně jemnozrnnou netříděnou surovinu v zrnitostním rozpětí 0/4mm s převahou zrn velikosti pod 1-2mm, vhodnou do malt na zdění, na zásypy a podsypy. Přítomnost humusovitého podílu u odebraných vzorků zjištěna nebyla.
U šedomodrých štěrkopísků se jedná o surovinu v zrnitostním rozpětí 0/22mm s převládající frakcí 0/4mm, se zastoupením frakcí 4/8 i 8/16mm.  Nabízenou zeminou je hlinito-písčité nadloží vlastního ložiska.

Rozbor provedený akreditovanou laboratoří  naleznete zde:

PDF Rozbor 01

PDF Rozbor 02

 

Otevírací doba pískovny je: Po-Pá 7:00 až 16:00

 

Štěrk je do odvolání nedostupný.

 

 

Ceny:

ProduktCena za 1 tunu
Písek kopaný 0/4

102,85 Kč/t (85,- bez DPH)

Štěrkopísek 0/22 

235,95Kč/ tuna (195,- bez DPH)

Zemina vhodná k terénním úpravám  

235,95 Kč/t  (195,- bez DPH)

 

Telefon:

 Expedice:

737 273 267    Míka Jaroslav

 Vedoucí odbytu:

603 290 213  Krakovský Pavel