Profil společnosti

firma Společnost Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Veselí nad Moravou, vznikla v roce 2000. Tato společnost vznikla po rozpadu a zrušení divize vodohospodářských staveb Veselí nad Moravou při Pozemních stavbách Zlín, a.s., jenž prováděla vodohospodářské stavby a inženýrské stavby nejen v regionech Zlín, Uherské Hradiště a Veselí nad Moravou, ale i po celé republice. Společnost založili pracovníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prováděním vodohospodářských staveb z výše uvedené firmy.

Společnost Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. se v současné době velmi rychle rozvíjí a zaplňuje místo na trhu, a to jak při výstavbě vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a jiných vodohospodářských staveb, tak i v oblasti komunikací, vodních toků a podobně. Mimo tyto činnosti se společnost zabývá též stavební mechanizací a stavební dopravou.

Za velmi krátkou dobu své existence provedla již práce, jenž mohou na trhu plně konkurovat. Za vše hovoří seznam některých významných zakázek, které společnost dosud provedla.

Rádi bychom Vás, v případě Vašeho zájmu, blíže seznámili s činností společnosti, a to nejen formou ústní, ale i konkrétními ukázkami na našich stavbách, či zjištěním informací u investorů akcí, jenž jsou uvedeny v příloze.

Dlouholeté zkušenosti pracovníků, a to jak techniků, tak vyškolených pracovníků dělnických profesí, dovolují provádění prací v prvotřídní kvalitě a s dlouholetou zárukou. Tyto skutečnosti nám umožnily, že v naší společnosti proběhlo řízení pro získání certifikátu kvality ČSN ISO 9001:2009, a to u firmy ITI TÜV. Řízení k obdržení tohoto certifikátu bylo zdárně ukončeno v měsíci září 2002 obdržením certifikátu.

Dnem 29.11.2004 firma získala certifikát environmentálního systému - EMS dle ČSN EN ISO řady 14 001/2005. K zajištění stavební výroby má společnost vybudovaný park stavebních strojů a mechanismů, jenž plně odpovídají současným trendům.